ประวัติและผลงานของอาจารย์แอน


ฮวงจุ้ยธุรกิจ, ฮวงจุ้ยร่ำรวย, ฮวงจุ้ยที่ดิน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์
อาจารย์แอน  ษณอนงค์ คำแสนหวี-ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย โหราศาสตร์ เพื่อการดำเนินชีวิต ทำเลที่อยู่อาศัย ทำเลทางธุรกิจ
มีประสพการณ์ในการทำเลมากว่ายี่สิบปี
-ทำรายการโทรทัศน์:
   สร้างบ้านสร้างสุข  เป็นความรู้เกี่ยวกับทำเลที่อยู่อาศัย
สืบสานศาสตร์โบราณ ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์
โบราณท่านว่า  ที่มาที่ไป ขยายปริศนาเรื่องลี้ลับที่เล่าขาน
สาระเมืองมังกร  เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคราชวงศ์ต่างๆของจีน
อดีตส่องโลก   เป็นเรื่องราวในอดีต แหล่งอารยะธรรมความเจริญที่มีรากฐานมาถึงปัจจุบัน
-ผู้เชี่ยวชาญความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ผังเมือง